W obliczu narastających kryzysów na całym świecie społeczności borykają się z wyzwaniami i szukają rozwiązań, które pozwolą im stawić czoła. (Shutterstock)

Społeczności wiejskie są szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych, – odkrył nowy raport federalny, ponieważ często mają mniej zasobów, aby poradzić sobie z zakłóceniami środowiskowymi lub społecznymi.

Chociaż społeczności te mogą być innowacyjne, często brakuje im dostępu do zasobów, jakie mogą zapewnić szerokie sieci, połączenia i współpraca. Ich koncentracja na rozwiązywaniu bezpośrednich problemów często wyczerpuje wszelkie istniejące zasoby, co ogranicza ich zdolność do budowania połączeń i sieci.

Na przykład w Nowej Fundlandii i Labradorze społeczności od dziesięcioleci pracują nad odzyskaniem sił po kryzysie upadek ich głównego lokalnego przemysłu, rybołówstwa dorszapo ogłoszeniu przez federalnego ministra rybołówstwa i oceanów moratorium na połowy dorsza północnego w 1992 r. Późniejsze skutki gospodarcze, środowiskowe, społeczne i kulturowe były powszechne.

Aby znaleźć rozwiązania dla takich złożonych kryzysów, jak ten, niezbędna jest współpraca. Z którymi zmagają się społeczności na całym świecie coraz większe społeczne, ekologiczny i problemy ekonomicznetworzenie warunków do współpracy i powiązań w społecznościach i między nimi może pobudzić lokalne wysiłki w zakresie odporności i rewitalizacji.


wewnętrzna grafika subskrypcji


Studiuję spotkania społeczności

Aby zbadać, w jaki sposób zwoływanie liderów społeczności w danym miejscu może zainspirować innowacyjne pomysły na rewitalizację, przeprowadziliśmy a badanie dotyczące corocznego spotkania na obszarach wiejskich w Holandii

Nasz zespół badawczy był współorganizatorem i badał wydarzenie o nazwie Dialogi MIEJSCA. To wydarzenie gromadzi co roku liderów społeczności z całej Holandii w innej małej społeczności, aby dzielić się historiami, strategiami, inspiracjami i solidarnością.

Miejsca to coś więcej niż tylko położenie geograficzne, jest ono pełne znaczeń kształtowanych przez środowisko naturalne, konstrukcje budowlane, kultury i systemy społeczne. Te społeczności goszczące są przykładem mocy miejsc, które łączą nas z przyrodą i sobą nawzajem, a także są źródłem zasobów, które przy właściwym zarządzaniu można wykorzystać do rewitalizacji tych miejsc.

Pobiegliśmy szósta edycja Dialogów MIEJSC w St. Anthony w Holandii w październiku 2023 r. Tematem było „Współtworzenie przedsiębiorczości społecznej”, a lokalni przywódcy poznali przykłady społeczności w całej prowincji zaangażowanych w przedsiębiorczość społeczną w celu rewitalizacji swoich społeczności.

Niektórzy z tych przywódców byli także współautorami m.in tom pod redakcją, którego celem jest połączenie punktu widzenia akademickiego i praktycznego na temat roli przedsiębiorstw społecznych w rewitalizacji społeczności.

Te możliwości uczenia się o wspólnych wyzwaniach i dzielenia się historiami sukcesu zbliżają liderów społeczności, pokazują im, że nie są sami w swoich zmaganiach i budują relacje zachęcające do wspólnego rozwiązywania problemów.

Budowanie znaczących połączeń

W jaki sposób inne społeczności mogą skorzystać ze spotkań takich jak Dialogi PLACE? Nasze badanie ujawniło trzy zasady zwoływania liderów społeczności w celu budowania znaczących kontaktów i angażowania się w rozmowy zorientowane na rozwiązania.

1. Miało znaczenie to, gdzie spotykaliśmy się z liderami społeczności. Dialogi PLACE prowadzone są w małych lub wiejskich społecznościach zajmujących się złożonymi wyzwaniami społecznymi i ekologicznymi. Łączność z tymi miejscami pozwoliła nam zobaczyć realia, z jakimi borykają się społeczności, i określić, które zasoby lokalne są ważne w rozwiązywaniu problemów i budowaniu odporności, w tym historie, sieci społecznościowe oraz zasoby fizyczne i naturalne. Dyskusje z liderami społeczności w ratuszach, które odzwierciedlały ich własną przestrzeń społeczną, pomogły w podjęciu autentycznych rozmów na temat rozwoju społeczności.

2. Stworzyliśmy możliwości głębokiego połączenia na miejscu. Naszym priorytetem było zanurzenie uczestników w społecznościach poprzez interaktywne zajęcia kulturalne, takie jak tkanie lin czy filetowanie dorsza, a także wykorzystanie lokalnej kuchni, muzyki i opowiadania historii. Doświadczenia te zbliżyły do ​​siebie uczestników i stworzyły możliwości nawiązania więzi i budowania zaufania, czyli dwóch kluczowych składników udanej współpracy. Połączenia te zachęciły uczestników do dzielenia się wiedzą i pomogły im rozwinąć poczucie przynależności do większej sieci osób pracujących na rzecz budowania silniejszych społeczności.

3. Kluczowe było honorowanie różnic pomiędzy przywódcami społeczności. Dialogi PLACE zgromadziły ludzi z różnych środowisk, w tym przedstawicieli rządów, przedsiębiorców i naukowców. Ważne było, aby wszystkie głosy i punkty widzenia zostały docenione i wysłuchane. Pracowaliśmy nad wyrównaniem szans i zmniejszeniem różnic w władzy w grupie poprzez interaktywne zajęcia i zapewnienie wszystkim uczestnikom możliwości poczucia wsparcia, usłyszenia i docenienia, gdy dzielili się własnymi doświadczeniami z rozwoju społeczności. Posiadanie włączającej przestrzeni, w której w dyskusjach może współistnieć wiele perspektyw, stworzyło bardziej angażujące środowisko uczenia się.

W obliczu narastających kryzysów na całym świecie społeczności borykają się z wyzwaniami i oferują ważne rozwiązania, aby im sprostać. Aby wygenerować bardziej skuteczne rozwiązania, liderzy społeczności muszą współpracować i budować sieci międzysektorowe, aby uzyskać dostęp do różnorodnych zasobów, które mogą nie być łatwo dostępne w ich własnej społeczności.

Gromadzenie liderów w samych społecznościach stojących w obliczu kryzysów społecznych, ekologicznych i gospodarczych w celu współpracy oraz dzielenia się rozwiązaniami i sieciami ma kluczowe znaczenie dla budowania lokalnej odporności w obliczu narastających kryzysów.Konwersacje

Jennifer Brenton, stażysta podoktorski, Instytut Erb na rzecz Globalnego Zrównoważonego Przedsiębiorstwa, University of Michigan i Natalia Sławińska, profesor zrównoważonego rozwoju i strategii, University of Victoria

Artykuł został opublikowany ponownie Konwersacje na licencji Creative Commons. Przeczytać oryginalny artykuł.

złamać

Powiązane książki:

O tyranii: dwadzieścia lekcji z XX wieku

autorstwa Timothy'ego Snydera

Ta książka oferuje lekcje historii dotyczące zachowania i obrony demokracji, w tym znaczenie instytucji, rolę poszczególnych obywateli i niebezpieczeństwa autorytaryzmu.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Nasz czas jest teraz: władza, cel i walka o sprawiedliwą Amerykę

autorstwa Stacey Abrams

Autorka, polityk i aktywistka, dzieli się swoją wizją bardziej inkluzywnej i sprawiedliwej demokracji oraz oferuje praktyczne strategie zaangażowania politycznego i mobilizacji wyborców.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Jak umierają demokracje

autorstwa Stevena Levitsky'ego i Daniela Ziblatta

Ta książka analizuje znaki ostrzegawcze i przyczyny rozpadu demokracji, opierając się na studiach przypadków z całego świata, aby zaoferować wgląd w to, jak chronić demokrację.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

The People, No: Krótka historia antypopulizmu

przez Thomasa Franka

Autor przedstawia historię ruchów populistycznych w Stanach Zjednoczonych i krytykuje „antypopulistyczną” ideologię, która, jak twierdzi, zdławiła demokratyczne reformy i postęp.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Demokracja w jednej książce lub mniej: jak to działa, dlaczego nie działa i dlaczego jej naprawienie jest łatwiejsze niż myślisz

przez Davida Litta

Ta książka zawiera przegląd demokracji, w tym jej mocne i słabe strony, oraz proponuje reformy, które uczynią system bardziej responsywnym i odpowiedzialnym.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić