znalezienie gospodarki przyszłości 1 5
 Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej konieczne jest ponowne zbadanie podstaw naszego porządku gospodarczego. (Shutterstock)

Gospodarka wciąż trafia na pierwsze strony gazet z niewłaściwych powodów – historie o niej rosnące ceny, niedobory dostaw i zbliża się recesja ostatnio często trafiają na pierwsze strony.

Połączenia obecny kryzys gospodarczy pogłębia istniejący od dawna problem nierówności społecznych, pogłębianie się przepaści między bogatymi a biednymi — problem, który został już przyspieszony przez Wielka recesja 2008 r oraz szok gospodarczy wywołany pandemią COVID-19.

Najbogatszy kraj świata, US, jest jednym z najbardziej drastycznych przykładów tego trendu. Dziś amerykańscy prezesi zarabiają o 940 procent więcej niż ich odpowiednicy w 1978 roku. Z drugiej strony, typowy pracownik wraca do domu tylko z 12 procentami więcej pieniędzy niż robotnicy z 1978 roku.

Jak raport Instytutu Polityki Gospodarczej pokazuje, że wzrost wynagrodzeń dyrektorów generalnych nie odzwierciedla zmiany wartości umiejętności — oznacza zmianę władzy. Przez dziesięciolecia amerykańska polityka osłabiła siłę przetargową pracowników zniechęcający i utrudniający działania samoorganizujące się, np uzwiązkowieniezdrowie mniejszości kosztem większości oznacza skupienie władzy w rękach kilku osób, głównie mężczyźni. Nic dziwnego, że takie liczby jak np Donald Trump, Mark Zuckerberg i Elon Musk mają nieproporcjonalny wpływ na nasze społeczności — czasami z druzgocącymi konsekwencjami, które zagrażają naszym instytucjom demokratycznym.

Ekonomia z ludzką twarzą

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej konieczne jest ponowne zbadanie podstaw naszego porządku gospodarczego. Poszukiwanie alternatywnych modeli ekonomicznych jest jednak utrudnione przez konwencjonalne wzorce myślenia.


wewnętrzna grafika subskrypcji


Wielu wierzy stoimy przed trudnym wyborem między kapitalistyczną gospodarką rynkową z jednej strony a socjalistyczną gospodarką planową z drugiej.

Chociaż żyjemy w świecie, który definiuje modele ekonomiczne w sposób absolutystyczny, wcale tak nie musi być. Twierdzimy, że psychologiczna i społeczna perspektywa ekonomii rozwinięta przez XIX-wiecznych filozofów, takich jak np Georg Wilhelm Friedrich Hegel, John Stuart Mill i Georg Simmel może pomóc nam ponownie wyobrazić sobie ekonomię z ludzką twarzą.

Myśliciele ci byli przekonani, że dobry porządek ekonomiczny musi zawierać elementy klasycznego kapitalizmu (jak np wolny rynek towarów i usług) z elementami klasycznego socjalizmu (np własność zbiorowa ukończenia środki produkcji). To jest to co nazywamy pluralizm gospodarczy.

Hegel i problem zamożności

Hegel jest dobrym przykładem ekonomicznego myśliciela pluralistycznego. W jego 1820 Filozofia prawa, przedstawił m.in obszerna refleksja nad współczesną gospodarką. Omówił rynek i zasady jego działania, nierówności społeczne, a nawet kształtowanie się pragnień poprzez reklamę i kulturę konsumpcyjną.

Wśród wielu tematów, które badał, był m.in problem zamożności. Hegel martwił się nie tylko biedą stworzoną przez nowoczesną gospodarkę rynkową, ale także koncentracją ogromnego bogactwa w nielicznych rękach.

Pisząc setki lat przed pojawieniem się na scenie współczesnych multimiliarderów, Hegel już to argumentował „obie strony, bieda i bogactwo, reprezentują plagę (Verderben) społeczeństwa obywatelskiego”.

Analiza Hegla jest jeszcze bardziej prorocza: wierzył, że zamożność stworzyła wśród zamożnych sprzeczną z intuicją tendencję do czucia się ofiarą i pozbawieniem praw obywatelskich przez społeczeństwo. W rezultacie zamożni postrzegali wszystkie żądania społeczne, takie jak podatki, jako nieuzasadnioną ingerencję w ich wolność osobistą.

Hegel uważał, że to poczucie wiktymizacji może doprowadzić do nieoczekiwanej więzi między tymi, którzy znajdują się na samym szczycie piramidy ekonomicznej, a tymi na dole — więzi, która przezwyciężyła różnice w stylu życia i wzajemną niechęć, tworząc sojusz, który atakuje społeczeństwo obywatelskie z obu stron. Zjawisko Sojusz MAGA Trumpa jest tego ciekawym współczesnym przykładem.

Nowa koncepcja gospodarki

W przeciwieństwie do niektórych późniejszych socjalistów, Hegel nie uważał, że problemy z zamożnością można najlepiej rozwiązać, wprowadzając gospodarkę planową, która wymusza równość majątkową. Zamiast tego, jego podejście było pluralistyczne.

Przedstawił argumenty za wolnorynkową wymianą połączoną ze spółdzielczymi sposobami produkcji, które są — pod pewnymi względami — podobne do współczesne spółdzielnie pracy.

Hegel wierzył, że gdyby większość produkcji gospodarczej w społeczeństwie była zorganizowana na zasadzie kooperacji, bogatsze podmioty byłyby osadzone w podejmowaniu decyzji gospodarczych z innymi, zastępując szkodliwą „więź wiktymizacji” między bogatymi i biednymi zbiorową tożsamością opartą na wspólnej sprawczości ekonomicznej .

Wyobrażając sobie na nowo nasz obecny porządek gospodarczy, możemy wyciągnąć stronę z podręcznika Hegla, skupiając się na spółdzielnie pracy: przedsięwzięcia gospodarcze, które są współwłasnością pracowników które wspólnie podejmują produktywne decyzje, często — choć nie zawsze — w sposób demokratyczny.

W jakich warunkach takie kooperacyjne sposoby produkcji odnoszą sukces? W jaki sposób państwo może zachęcać do tych form produkcji w ramach istniejącej gospodarki rynkowej? I czy te spółdzielnie pracownicze naprawdę są sposobem na osiągnięcie ekonomicznej sprawiedliwości? Oto pytania, które zainspirowane przeszłością mogą pomóc nam wyobrazić sobie nową, pluralistyczną, bardziej równą i skoncentrowaną na człowieku przyszłość gospodarczą.Konwersacje

O Autorach

Johannesa Steizingera, profesor nadzwyczajny filozofii, Uniwersytet McMaster; Heleny McCabe’a, Adiunkt w Teorii Politycznej, Uniwersytet w Nottingham, Thimo Heisenberga, adiunkt filozofii, Bryn Mawr College

Artykuł został opublikowany ponownie Konwersacje na licencji Creative Commons. Przeczytać oryginalny artykuł.

Polecane książki:

Capital w XXI wieku
przez Thomasa Piketty'ego. (Przetłumaczone przez Arthura Goldhammera)

Kapitał w twardej oprawie XXI wieku autorstwa Thomasa Piketty'ego.In Stolica XXI wieku Thomas Piketty analizuje unikalny zbiór danych z dwudziestu krajów, począwszy od XVIII wieku, aby odkryć kluczowe wzorce gospodarcze i społeczne. Ale trendy ekonomiczne nie są dziełem Boga. W przeszłości działania polityczne ograniczyły niebezpieczne nierówności, mówi Thomas Piketty, i mogą to zrobić ponownie. Dzieło o niezwykłej ambicji, oryginalności i rygoryzmie, Capital w XXI wieku zmienia nasze rozumienie historii gospodarczej i konfrontuje nas z otrzeźwiającymi lekcjami na dziś. Jego odkrycia zmienią debatę i wyznaczą program dla myśli o bogactwie i nierównościach następnego pokolenia.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji i / lub zamówić tę książkę na Amazon.


Nature's Fortune: Jak biznes i społeczeństwo rozwijają się, inwestując w przyrodę
autorstwa Marka R. Terceka i Jonathana S. Adamsa.

Nature's Fortune: How Business and Society Thrive by Investing in Nature autorstwa Marka R. Terceka i Jonathana S. Adamsa.Ile jest warta natura? Odpowiedź na to pytanie - które tradycyjnie zostało sformułowane w kategoriach środowiskowych - rewolucjonizuje sposób prowadzenia działalności. W Fortuna natury, Mark Tercek, dyrektor generalny The Nature Conservancy i były bankier inwestycyjny oraz pisarz naukowy Jonathan Adams twierdzą, że natura jest nie tylko podstawą dobrobytu ludzi, ale także najmądrzejszą inwestycją komercyjną, jaką może podjąć każda firma lub rząd. Lasy, równiny zalewowe i rafy ostrygowe często postrzegane po prostu jako surowce lub przeszkody, które należy usunąć w imię postępu, są tak samo ważne dla naszego przyszłego dobrobytu jak technologia, prawo lub innowacje biznesowe. Fortuna natury stanowi podstawowy przewodnik po dobrobycie gospodarczym i środowiskowym na świecie.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji i / lub zamówić tę książkę na Amazon.


Poza oburzeniem: co poszło nie tak z naszą gospodarką i naszą demokracją oraz jak to naprawić -- autor: Robert B. Reich

Beyond OutrageW tej aktualnej książce Robert B. Reich twierdzi, że nic dobrego nie dzieje się w Waszyngtonie, jeśli obywatele nie są pobudzeni i zorganizowani, aby upewnić się, że Waszyngton działa dla dobra publicznego. Pierwszym krokiem jest zobaczenie całościowego obrazu. „Beyond Outrage” łączy kropki, pokazując, dlaczego rosnący udział dochodów i bogactwa, idący na szczyt, krępuje miejsca pracy i wzrost dla wszystkich innych, podkopując naszą demokrację; spowodowało, że Amerykanie stali się coraz bardziej cyniczni w stosunku do życia publicznego; i zwrócili przeciwko sobie wielu Amerykanów. Wyjaśnia również, dlaczego propozycje „regresywnego dobra” są całkowicie błędne i przedstawia jasny plan działań, które należy zamiast tego zrobić. Oto plan działania dla wszystkich, którym zależy na przyszłości Ameryki.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub zamówić tę książkę na Amazon.


To wszystko zmienia: okupacja Wall Street i ruch 99%
autorstwa Sarah van Gelder i pracowników YES! Czasopismo.

To wszystko zmienia: okupacja Wall Street i ruch 99% autorstwa Sarah van Gelder i personelu YES! Czasopismo.To wszystko zmienia pokazuje, w jaki sposób ruch Occupy zmienia sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie i świat, rodzaj społeczeństwa, które uważają za możliwe, oraz ich własne zaangażowanie w tworzenie społeczeństwa, które pracuje dla 99%, a nie tylko dla 1%. Próby zaszufladkowania tego zdecentralizowanego, szybko ewoluującego ruchu doprowadziły do ​​zamieszania i błędnego postrzegania. W tym tomie redakcja TAK! Magazyn zebrać głosy z wewnątrz i na zewnątrz protestów, aby przekazać problemy, możliwości i osobowości związane z ruchem Occupy Wall Street. Ta książka zawiera wkłady Naomi Klein, Davida Kortena, Rebeki Solnit, Ralpha Nadera i innych, a także działaczy Occupy, którzy byli tam od początku.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji i / lub zamówić tę książkę na Amazon.