Świat stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu klimatycznego, gdy temperatury gwałtownie rosną, a rekordy upałów zostają pobite na całym świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała surowe ostrzeżenie, ogłaszając, że nadeszła era „globalnego wrzenia”. Od upalnych lat, które dotykają miliony ludzi w Ameryce Północnej, Azji, Afryce i Europie, po niszczycielskie pożary lasów w Kanadzie, wpływ zmian klimatu jest niezaprzeczalny.

Okrutne lato dla planety

Fale ekstremalnych upałów stały się znakiem rozpoznawczym kryzysu klimatycznego, pozostawiając rozległe regiony w nieznośnych warunkach. Ameryka Północna, Azja, Afryka i Europa zmagają się z rekordowymi temperaturami, które mają wpływ na życie i zdrowie milionów ludzi. Naukowcy jednoznacznie wskazują na działalność człowieka jako główny czynnik napędzający ten kryzys, a zmiany klimatu zachodzą szybciej niż przewidywano. Świat przeszedł od globalnego ocieplenia do alarmującej ery „globalnego wrzenia”, sygnalizując krytyczną potrzebę natychmiastowych i zdecydowanych działań na rzecz klimatu.

Działania na rzecz klimatu i przywództwo

W odpowiedzi na nasilający się kryzys klimatyczny wzywa się przywódców na całym świecie do podjęcia odważnych działań w celu zwalczania globalnego ocieplenia. Prezydent Biden niedawno przedstawił nowe inicjatywy klimatyczne w celu rozwiązania problemu, ale krytycy twierdzą, że potrzebne są bardziej zdecydowane działania, aby uniknąć katastrofalnych konsekwencji. Pilna potrzeba pozostaje sprawą nadrzędną, ponieważ opóźnienia w działaniach na rzecz klimatu tylko zaostrzają nadchodzące wyzwania. Nadal wzywa się do ogłoszenia stanu wyjątkowego w zakresie klimatu, ponieważ taki środek mógłby odblokować kluczowe uprawnienia do walki z kryzysem bez ograniczeń biurokratycznych.

Ochrona miejsca pracy i nie tylko

Wpływ ekstremalnych fal upałów rozciąga się na miejsca pracy, zagrażając zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Departament Pracy wydał ostrzeżenie o zagrożeniu cieplnym, przypominając pracodawcom o prawach pracowników i środkach bezpieczeństwa. Jednak eksperci opowiadają się za bardziej kompleksowymi zabezpieczeniami, takimi jak obowiązkowa woda i przerwy w cieniu, aby chronić pracowników przed ekstremalnymi temperaturami. Nieustanny wzrost temperatury i pilna potrzeba łagodzenia zmian klimatu podkreślają potrzebę takich środków.

Kanadyjskie pożary: ponura lekcja klimatu

W miarę nasilania się globalnego ocieplenia pożary sieją spustoszenie w różnych regionach. Kanadyjskie pożary są ponurym przykładem tego, jak zmiany klimatyczne napędzają bardziej intensywne i rozległe pożary. Skala tych pożarów jest bezprecedensowa, powodując ogromne emisje dwutlenku węgla i niebezpieczną jakość powietrza. Dym z pożarów dotyka nie tylko Kanadę i Stany Zjednoczone, ale dociera nawet do Europy. Jest to wyraźne przypomnienie o pilnej potrzebie podjęcia działań w dziedzinie klimatu w celu zwalczania eskalacji kryzysu klimatycznego.


wewnętrzna grafika subskrypcji


Projekt 2025: plan likwidacji polityki klimatycznej

W cieniu politycznych korytarzy prawicowe organizacje zebrały się pod złowrogim sztandarem „Projektu 2025”, obmyślając nikczemny plan doradzania przyszłym republikańskim prezydentom i wywierania na nich wpływu. Organizacje te, znane ze swojej zdecydowanej postawy antyregulacyjnej i zaprzeczania kryzysowi klimatycznemu, postawiły sobie za cel podważanie kluczowych przepisów dotyczących ochrony środowiska i wspieranie branż, które utrwalają zanieczyszczenie. Ich potajemny plan to nic innego jak atak na politykę klimatyczną, grożący zaostrzeniem już rozwijającej się katastrofy klimatycznej.

Sercem Projektu 2025 jest skoordynowany wysiłek mający na celu zmniejszenie autorytetu i władzy administracji federalnych, których zadaniem jest tworzenie i wdrażanie polityk środowiskowych. Ograniczając zakres i zasięg tych organów administracyjnych, plan ma na celu skuteczne ograniczenie ich zdolności do egzekwowania środków chroniących środowisko i przeciwdziałających zmianom klimatycznym. To przemyślane posunięcie uderza w sedno globalnych wysiłków zmierzających do sprostania palącym wyzwaniom ekologicznym, które zagrażają podstawom życia na Ziemi.

Propozycje wynikające z Projektu 2025 nie tylko zagrażają ciężko wywalczonemu postępowi w działaniach na rzecz klimatu, ale także budzą poważne obawy co do przyszłej trajektorii ochrony środowiska. Osłabiając ramy regulacyjne, plan dałby zanieczyszczającym przemysłom większą swobodę działania, umożliwiając im działanie przy minimalnej odpowiedzialności i lekceważeniu konsekwencji ich działań. Takie niepowodzenie może zniweczyć lata żmudnej pracy nad redukcją emisji dwutlenku węgla, ochroną różnorodności biologicznej i stworzeniem zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

Alarmujące implikacje Projektu 2025 wykraczają daleko poza granice jednego kraju. Zmiana klimatu to globalny kryzys, wymagający zbiorowych i skoordynowanych wysiłków w celu złagodzenia jej skutków. Stany Zjednoczone, jako jeden z największych emitentów dwutlenku węgla na świecie, ponoszą znaczną odpowiedzialność za prowadzenie walki z tym egzystencjalnym zagrożeniem. Jednak ambicje Projektu 2025 są zgodne z niebezpieczną narracją, która bagatelizuje pilność działań w dziedzinie klimatu i podważa kluczową rolę, jaką Stany Zjednoczone muszą odgrywać na arenie międzynarodowej.

Ponieważ społeczności na całym świecie zmagają się ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenia się poziomu mórz i utraty różnorodności biologicznej, konieczne jest zabezpieczenie i wzmocnienie polityki klimatycznej, a nie jej demontaż. Skutki bezczynności są tragiczne i potencjalnie pchają ludzkość poza krawędź odbudowy. Nie możemy sobie pozwolić na samozadowolenie lub współudział w obliczu tak regresywnego i destrukcyjnego programu.

Walka o przyszłość naszej planety opiera się na decyzjach podejmowanych dzisiaj. Musimy odrzucić krótkowzroczność Projektu 2025 i przyjąć wizję, w której priorytetem jest zarządzanie środowiskiem, zrównoważony rozwój i globalna współpraca. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, obowiązkiem obywateli, decydentów i zwolenników jest zjednoczenie się w obronie naszej planety i wspieranie odważnych działań na rzecz klimatu, które wykraczają poza podziały partyjne.

Pilny charakter kryzysu klimatycznego wymaga niezachwianego zaangażowania i odwagi w obliczu przeciwności losu. Wymaga przywództwa transformacyjnego, które wykracza poza krótkoterminowe zyski i przewiduje świat, w którym dobrobyt i ochrona środowiska idą w parze. Droga naprzód może być trudna, ale musimy ją przebyć razem, aby zapewnić sobie i przyszłym pokoleniom zrównoważoną przyszłość.

Rozwijający się kryzys klimatyczny wymaga natychmiastowych i zdecydowanych działań w dziedzinie klimatu. Od gwałtownie rosnących temperatur po niszczycielskie pożary, dowody na zmiany klimatu wywołane przez człowieka są niezaprzeczalne. Rządy, przywódcy i osoby prywatne muszą nadać priorytet łagodzeniu zmian klimatu, aby chronić planetę i przyszłe pokolenia. Chociaż podjęto pewne kroki, pilność sytuacji wymaga bardziej kompleksowych i zdecydowanych środków. Czas na działanie jest teraz, ponieważ znajdujemy się w kluczowym momencie, w którym działania ludzkości mogą kształtować przeznaczenie naszej planety.

W tym reportażu wideo Amy Goodman z Democracy Now rozważamy rozwijający się kryzys klimatyczny, ponieważ rekordy temperatur wciąż biją na całym świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała poważne ostrzeżenie, ogłaszając, że nadeszła era „globalnego wrzenia”, a rozległe regiony Ameryki Północnej, Azji, Afryki i Europy stoją w obliczu bezlitosnego lata. Badamy pilną potrzebę działań na rzecz klimatu, ochrony miejsc pracy oraz plany organizacji prawicowych dotyczące likwidacji polityki klimatycznej. Przygotuj się na kompleksowy wgląd w kryzys klimatyczny, gdy rzucamy światło na najważniejsze kroki niezbędne do walki z globalnym ociepleniem i zapewnienia ludzkości zrównoważonej przyszłości.

O autorze

JenningsRobert Jennings jest współwydawcą InnerSelf.com wraz z żoną Marie T Russell. Uczęszczał na University of Florida, Southern Technical Institute i University of Central Florida, gdzie studiował nieruchomości, rozwój miast, finanse, inżynierię architektoniczną i edukację podstawową. Był członkiem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i Armii Stanów Zjednoczonych, dowodząc baterią artylerii polowej w Niemczech. Przez 25 lat pracował w finansach, budownictwie i rozwoju nieruchomości, zanim założył InnerSelf.com w 1996 roku.

InnerSelf jest zaangażowany w dzielenie się informacjami, które pozwalają ludziom dokonywać świadomych i wnikliwych wyborów w życiu osobistym, dla dobra wspólnego i dla dobra planety. Magazyn InnerSelf ma ponad 30 lat publikacji w formie drukowanej (1984-1995) lub online jako InnerSelf.com. Wspieraj naszą pracę.

 Creative Commons 4.0

Ten artykuł jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Atrybut autora Robert Jennings, InnerSelf.com. Link do artykułu Artykuł pierwotnie pojawił się na InnerSelf.com

złamać

Powiązane książki:

Przyszłość, którą wybieramy: przetrwanie kryzysu klimatycznego

autorstwa Christiany Figueres i Toma Rivetta-Carnaca

Autorzy, którzy odegrali kluczową rolę w porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatu, przedstawiają spostrzeżenia i strategie radzenia sobie z kryzysem klimatycznym, w tym działania indywidualne i zbiorowe.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Ziemia niezamieszkana: życie po ociepleniu

David Wallace-Wells

Ta książka bada potencjalne konsekwencje niekontrolowanych zmian klimatu, w tym masowe wymieranie, niedobór żywności i wody oraz niestabilność polityczną.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Ministerstwo dla przyszłości: powieść

autorstwa Kima Stanleya Robinsona

Ta powieść przedstawia świat niedalekiej przyszłości zmagający się ze skutkami zmian klimatu i oferuje wizję tego, jak społeczeństwo może się zmienić, aby stawić czoła kryzysowi.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Pod białym niebem: natura przyszłości

Elżbieta Kolbert

Autor bada wpływ człowieka na świat przyrody, w tym zmiany klimatyczne, oraz potencjał rozwiązań technologicznych w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Awaria: najbardziej kompleksowy plan, jaki kiedykolwiek zaproponowano, aby odwrócić globalne ocieplenie

pod redakcją Paula Hawkena

Ta książka przedstawia kompleksowy plan przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w tym rozwiązania z różnych sektorów, takich jak energetyka, rolnictwo i transport.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić