W 2023 roku Tom Hanks wystąpił na scenie Uniwersytetu Harvarda, aby wygłosić przemówienie inauguracyjne, które wywarło trwały wpływ na absolwentów. Swoim wyjątkowym urokiem i humorem Hanks oczarował publiczność, dzieląc się swoją własną podróżą i przekazując cenne spostrzeżenia najmłodszemu pokoleniu absolwentów.

Pomimo tego, że nie uczęszczał na Harvard, Hanks żartobliwie przyznał, że odniósł sukces w życiu, grając postacie, które to robiły. Z humorem podziękował swoim alma maters, w tym Chabot Community College i California State University, za jego fundację edukacyjną i „stopień licencjata w jednej cholernej rzeczy po drugiej”, który zdobył w School of Hard Knocks.

Potęga superbohaterów i walka o prawdę

Hanks czerpał inspirację z superbohaterów, takich jak Superman, Wonder Woman, Captain America i Black Panther, podkreślając ich ciągłą walkę o prawdę, sprawiedliwość i American Way. Podkreślił, że chociaż prawdziwych superbohaterów o niezwykłych zdolnościach może nie być, każda osoba posiada własne, unikalne moce, dzięki którym może zmieniać świat.

Zwracając się bezpośrednio do absolwentów, Hanks zachęcał ich do rozpoznania własnych mocnych stron i umiejętności. Przytoczył przykłady, takie jak naprawa moskitiery, opieka nad dziećmi z bezwarunkową miłością, zrozumienie złożonych tematów, przetrwanie trudnych okoliczności i ukończenie szkoły w czasie pandemii.

Dzieło budowania doskonalszej unii

Hanks zdawał sobie sprawę z wyzwań stojących przed każdą klasą maturalną w całej historii i podkreślił, że świat nieustannie potrzebuje bohaterów, którzy rozwiązują jego problemy. Przestrzegał przed samozadowoleniem i obojętnością, wskazując, że praca nad tworzeniem lepszego społeczeństwa nigdy się nie kończy.

Aktor podkreślił, że American Way to nie tylko koncepcja, ale wezwanie do działania. Przejawia się to w codziennych aktach życzliwości, poszanowaniu prawa, świadomości ekologicznej, zaangażowaniu obywatelskim oraz wyciąganiu wniosków zarówno ze zwycięstw, jak i porażek. Hanks przypomniał absolwentom, że American Way jest inkluzywny, niezależnie od płci, rasy, wyznania, koloru skóry, wybranych bóstw lub tego, kogo kochają.

Znaczenie prawdy i groźba obojętności

Prawda stała się głównym tematem przemówienia Hanksa. Wyraził zaniepokojenie rosnącym rozpowszechnieniem dezinformacji i manipulacją faktami w celu realizacji określonych programów. Przypomniał absolwentom, że prawda nie jest subiektywna; opiera się na dowodach empirycznych, zdrowym rozsądku i przyzwoitości.

Ostrzegał także przed niebezpieczeństwem obojętności, którą opisał jako śmiertelną nemezis dla prawdy. Stwierdził, że obojętność zawęża wizję narodu i podważa obietnice wolności. Wezwał absolwentów, aby odrzucili obojętność i przyjęli swoją rolę w obronie prawdy, promowaniu sprawiedliwości i ochronie American Way.