czy jesteś psychopatą 3 31

Rzadko zdarza się, żeby nie miał skłonności psychopatycznych. Rozwiąż ten test i zobacz, ile ich masz.

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) to narzędzie diagnostyczne opracowane przez dr Roberta D. Hare'a w celu oceny obecności psychopatii u poszczególnych osób. PCL-R jest szeroko stosowany w warunkach klinicznych, kryminalistycznych i badawczych do identyfikacji cech i tendencji psychopatycznych. Test składa się z 20 pozycji, które obejmują szereg cech osobowości i zachowań powszechnie kojarzonych z psychopatią.

PCL-R opiera się na modelu dwuczynnikowym, który dzieli psychopatię na dwa główne komponenty:

Czynnik 1 - Cechy afektywne/interpersonalne: Czynnik ten obejmuje cechy związane z dystansem emocjonalnym, manipulacją, powierzchownym urokiem, wielkością oraz brakiem empatii lub wyrzutów sumienia. Cechy te reprezentują interpersonalne i afektywne aspekty psychopatii.

Czynnik 2 – Odchylenie społeczne/cechy stylu życia: Czynnik ten obejmuje cechy związane z impulsywnością, nieodpowiedzialnością, słabą kontrolą zachowania, wszechstronnością przestępczą i zachowaniami aspołecznymi. Te cechy reprezentują dewiacje społeczne i aspekty stylu życia psychopatii.


wewnętrzna grafika subskrypcji


Każda z 20 pozycji na PCL-R jest oceniana w trzypunktowej skali (0, 1 lub 2) w oparciu o zakres, w jakim cecha jest obecna u danej osoby:

 • 0: Cecha nie dotyczy danej osoby.

 • 1: Cecha dotyczy w pewnym stopniu danej osoby lub występuje w niektórych sytuacjach.

 • 2: Cecha w pełni odnosi się do danej osoby lub występuje w większości sytuacji.

Wyniki dla wszystkich 20 pozycji są następnie sumowane, aby uzyskać całkowity wynik, który może wahać się od 0 do 40. Wyższy wynik wskazuje na wyższy poziom cech psychopatycznych. Konkretny punkt odcięcia dla diagnozy psychopatii może się różnić w zależności od jurysdykcji lub warunków klinicznych. Ogólnie rzecz biorąc, wynik 30 lub wyższy jest często uważany za wskaźnik psychopatii w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wynik 25 lub wyższy jest używany w niektórych krajach europejskich.

Należy zauważyć, że PCL-R nie jest samodzielnym narzędziem diagnostycznym. Powinien być podawany i interpretowany przez wyszkolonego pracownika służby zdrowia psychicznego, który jest zaznajomiony z oceną psychopatii i ma dostęp do dodatkowych informacji na temat historii i zachowania danej osoby.

Oprócz PCL-R dostępne są inne narzędzia i miary do oceny psychopatii, takie jak lista kontrolna psychopatii: wersja przesiewowa (PCL: SV) i skala samoopisu psychopatii Hare (SRP-III). Narzędzia te mogą być bardziej odpowiednie dla niektórych populacji lub sytuacji i są również wykorzystywane w warunkach badawczych i klinicznych.

Należy pamiętać, że diagnoza psychopatii nie powinna być stawiana wyłącznie na podstawie wysokiego wyniku w PCL-R lub jakimkolwiek innym narzędziu diagnostycznym. Do postawienia dokładnej diagnozy konieczna jest kompleksowa ocena, która uwzględnia osobistą historię, zachowanie i inne istotne czynniki danej osoby. Co więcej, koncepcja psychopatii jest nadal przedmiotem dyskusji wśród ekspertów, a PCL-R to tylko jedno podejście do zrozumienia i oceny tego złożonego zaburzenia osobowości.

Oto lista 20 pozycji na The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R):

 1. Glibness/powierzchowny urok: Posiadanie powierzchownie czarującego i ujmującego zachowania.

 2. Wspaniałe poczucie własnej wartości: przesadne poczucie własnej ważności i uprawnień.

 3. Potrzeba stymulacji/skłonność do nudy: Poszukiwanie ciągłego podniecenia i stymulacji, często łatwo się nudzić.

 4. Patologiczne kłamstwo: Angażowanie się w częste i kompulsywne kłamstwo, często bez wyraźnego powodu.

 5. Oszustwo/manipulacja: Używanie oszustwa i manipulacji w celu osiągnięcia osobistych celów lub wykorzystywania innych.

 6. Brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy: Brak skruchy za czyny, które szkodzą innym.

 7. Płytki afekt: przejawianie ograniczonego zakresu ekspresji emocjonalnej lub płytkich reakcji emocjonalnych.

 8. Bezduszność/brak empatii: okazywanie braku zainteresowania uczuciami i cierpieniem innych.

 9. Pasożytniczy styl życia: Poleganie na wsparciu finansowym lub emocjonalnym innych osób, często wykorzystujące ich hojność.

 10. Słaba kontrola behawioralna: zmaganie się z kontrolowaniem impulsywnych lub agresywnych zachowań.

 11. Rozwiązłe zachowania seksualne: Angażowanie się w liczne przypadkowe związki seksualne lub przejawianie wzorca nieodpowiedzialności seksualnej.

 12. Wczesne problemy z zachowaniem: wykazywanie historii problemów z zachowaniem lub zachowań aspołecznych w dzieciństwie lub okresie dojrzewania.

 13. Brak realistycznych, długoterminowych celów: trudności z ustaleniem lub utrzymaniem realistycznych celów długoterminowych, często prowadzenie życia bez celu.

 14. Impulsywność: działanie pod wpływem chwili bez zastanawiania się nad konsekwencjami swoich działań.

 15. Nieodpowiedzialność: Niewywiązywanie się z obowiązków osobistych lub zawodowych, często skutkujące negatywnymi konsekwencjami dla siebie lub innych.

 16. Brak przyjęcia odpowiedzialności za własne działania: Konsekwentne obwinianie innych lub okoliczności zewnętrznych za własne błędy lub niedociągnięcia.

 17. Wiele krótkoterminowych związków małżeńskich: Historia krótkich i nieudanych małżeństw lub poważnych związków.

 18. Przestępczość nieletnich: Angażowanie się w zachowania przestępcze lub aspołeczne w okresie dojrzewania.

 19. Cofnięcie warunkowego zwolnienia: Naruszenie warunków zawieszenia lub zwolnienia warunkowego, często skutkujące powrotem do więzienia.

 20. Wszechstronność przestępcza: demonstrowanie różnorodnych działań przestępczych, odzwierciedlających chęć angażowania się w różne formy nielegalnego zachowania.

Wynik 30 lub wyższy w Stanach Zjednoczonych jest często używany jako punkt odcięcia dla diagnozy psychopatii w badaniach i kryminalistyce. Należy jednak zauważyć, że PCL-R powinien być podawany i interpretowany przez przeszkolonych specjalistów, ponieważ ocena psychopatii jest złożonym procesem, który wymaga wszechstronnego zrozumienia historii i zachowania danej osoby.

złamać

Powiązane książki:

Atomowe nawyki: łatwy i sprawdzony sposób na budowanie dobrych nawyków i łamanie złych

autorstwa Jamesa Cleara

Atomic Habits zawiera praktyczne porady dotyczące rozwijania dobrych nawyków i łamania złych, oparte na badaniach naukowych nad zmianą zachowań.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Cztery tendencje: Niezbędne profile osobowości, które pokazują, jak ulepszyć swoje życie (a także życie innych ludzi)

przez Gretchen Rubin

Cztery tendencje identyfikują cztery typy osobowości i wyjaśniają, w jaki sposób zrozumienie własnych tendencji może pomóc w poprawie relacji, nawyków w pracy i ogólnego szczęścia.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Pomyśl jeszcze raz: moc wiedzy o tym, czego nie wiesz

przez Adama Granta

Think Again bada, w jaki sposób ludzie mogą zmienić zdanie i nastawienie, oraz oferuje strategie poprawy krytycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Ciało utrzymuje punktację: mózg, umysł i ciało w leczeniu traumy

przez Bessela van der Kolka

The Body Keeps the Score omawia związek między traumą a zdrowiem fizycznym i oferuje wgląd w to, jak traumę można leczyć i leczyć.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić

Psychologia pieniędzy: ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu

przez Morgana Housela

Psychologia pieniędzy bada, w jaki sposób nasze postawy i zachowania związane z pieniędzmi mogą kształtować nasz sukces finansowy i ogólne samopoczucie.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić