„Zagrożenia dla środowiska zyskały na znaczeniu w historii globalnego raportu 13, a tendencja ta utrzymała się”, autorzy napisał. „Do najpilniejszych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoimy, należą ekstremalne zjawiska pogodowe i temperatury; przyspieszenie utraty różnorodności biologicznej; zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody; niepowodzenia łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej; i ryzyko przejścia, gdy przechodzimy do niskoemisyjnej przyszłości. ” 

Ekstremalne warunki pogodowe, klęski żywiołowe i niepowodzenia w łagodzeniu zmian klimatycznych i nie przystosowaniu się do nich znalazły się w pięciu największych globalnych zagrożeniach pod względem skutków, zgodnie z globalnym badaniem. Raport opiera się na postrzeganych zagrożeniach ze strony prawie 1,000 ekspertów z całego świata, z których większość stanowili Europejczycy z doświadczeniem ekonomicznym i technologicznym, którzy pracowali w organizacji biznesowej.

Kontynuuj czytanie